info

Berg van Brongergea

01-07-1911 
In 1810 is de familie Adema, de bewoners van het buiten "Klemburg", eigenaar geworden van o.a. Tjaarda's Bos en heeft in de jaren daarna dit bezit verder laten verfraaien o.a. door het laten opwerpen van een berg (de tegenwoordige "Berg van Brongergea") tegenover "Klemburg". Op die Berg van Brongergea is later de huidige Belvedère gebouwd.

De berg wordt voor het eerst in officiële stukken genoemd in 1825. Later, in 1936, wordt gemeld dat er rond de berg een aantal zware populieren staan. Dat laatste doet vermoeden dat de berg al veel eerder, in 1810 vlak na de aankoop, is opgeworpen. Bij de bouw van de betonnen Belvedère bleek de berg uit keihard zand te bestaan, aan de buitenkant met turf en zoden opgezet, om het zand bij elkaar te houden.

010 Berg van Brongergea 1

Met het opwerpen van een berg deed de familie Adema mee aan de destijds heersende mode in Friesland bij het ontwerpen van tuinen. De situering van de berg was dan zodanig dat men vanaf het huis (in dit geval "Klemburg") een zichtlijn naar de berg had. Omgekeerd kon men vanaf de berg van een uitzicht naar het huis en over de aanleg van de tuin genieten.
Soms werd een belvedère op zo'n berg gebouwd. Dat laatste was ook hier het geval, maar in de eerste periode stond er op de berg alleen een halfronde, van houten takken geconstrueerde bank.

011 Berg van Brongergea 2

Op bovenstaande foto van de berg is ook de andere door de familie Adema aangebrachte verfraaing te zien; de contouren van de aangelegde beukenlaan vanaf de weg voor Klemburg (de Brongergalaan) tot aan de berg. 

Ten behoeve van de restauratie van de toren is de Berg van Brongergea (plus de inmiddels gebouwde toren) per 7 april 1993 door de Stichting Belvedère Oranjewoud in eigendom verkregen van de toenmalige eigenaresse (erfgename van Tjaarda), Mevrouw Graafsma. De kosten voor de aankoop van de toren plus ondergrond bedroegen ƒ1,- (één gulden). De rest van Tjaarda's Bos bleef wel in eigendom bij mevrouw Graafsma totdat ook dit deel in 2001 werd verkocht aan Staatsbosbeheer.