info

Informatie

Gegevens Stichting Belvedère Oranjewoud

Naam Stichting Belvedère Oranjewoud
Postadres Krukmanslaan 2, 8453 XJ Oranjewoud
   
   
   
Email
Website www.belvederetoren.nl
Facebook Belvedere Toren Oranjewoud
   
   
   
Kamer van Koophandel 41004409
Bankrekeningnummer NL17 RABO 0155 7657 44
RSIN-nummer 801240864
   
   
   
ANBI-erkenning 1 januari 2009 (per 1-1-2017 erkend als Culturele Anbi)
   
   
   
Bestuur F. Bouwers (voorzitter)
  S. Hoekstra (secretaris)
  M. Koopmans (penningmeester)
  A.J. IJzerman (lid)
  Vacature
   
   
Beloningsbeleid Bestuursleden ontvangen geen beloning
   
   
   
Monumentenstatus Rijksmonument: 4 september 1998
Belvedèretoren Monumentnummer: 510463
  Complexnummer: 510462
  https://cultureelerfgoed.nl/monumenten/510463
   
   
   
   
Monumentenstatus Rijksmonument 4 september 1998
Berg van Brongergea Monumentnummer: 510464
(als onderdeel Complexnummer: 510462
Tjaarda's Bos) https://cultureelerfgoed.nl/monumenten/510464
   
   
   
   
Locatie Belvedère N 52° 56.992 E 5° 58.770