info

Vrienden van de Belvedère

01-03-1993 
Om de Belvedère Toren in zijn oude luister te herstellen, moest hij ingrijpend gerestaureerd worden. Van de totale kosten van circa ƒ 425.000 zal ƒ 280.000 worden bijgedragen door de Provincie Friesland en de gemeente Heerenveen. Het overige geld moest uit diverse initiatieven komen, zoals bijvoorbeeld de "Vereniging Vrienden van de Belvedère". Dit was ook een initiatief van de Rotary Club Oranjewoud-Heerenveen.

Men kon vriend worden voor ƒ 10 per jaar gedurende minimaal vijf jaar of voor ƒ 35 ineens (ook voor vijf jaar). Op vertoon van de "Vriendenkaart" kon de Belvedère Toren door de houder en zijn familie dan kosteloos worden beklommen.

Eind 1993 had de Vereniging 181 leden en was de opbrengst volgens de gegevens uit het financieel verslag van dat jaar ƒ 5272.

Bijgevoegd zijn de folder en de wervingsbrief die ten behoeve van dit "Vriendenproject" zijn gemaakt en verspreid. 

Vriendenkaart Belvedere 1993