info

Doelstellingen

Wat willen wij?

In de statuten zijn de doelstellingen van Stichting Belvedère Oranjewoud als volgt geformuleerd:
  • Het in standhouden van de monumentale uitzichttoren, inclusief de ‘berg’ waarop deze staat, de Belvedère in Oranjewoud, samen met Tjaarda’s Bos, waarin de toren is gelegen
  • Het openstellen voor het publiek en het exploiteren van de toren
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

'Onze’ Belvedère is de enige betonnen Belvedère in Nederland en een Rijksmonument. De ondergrond van de Belvedère (de 'Berg van Brongergea') is ook eigendom van de Stichting, maar maakt deel uit van Tjaarda’s Bos (in eigendom bij Staatsbosbeheer). Net zoals de toren, heeft ook Tjaarda’s Bos de Rijksmonumentenstatus evenals de twee betonnen toegangspalen bij de ingang van Tjaarda’s Bos. Alle drie de elementen samen vormen een geheel, een ‘ensemble’.

Wij zien onze opdracht dan ook breder dan alleen het behoud van de toren. Samen met Staatsbosbeheer zetten wij ons in voor het beschikbaar stellen van informatie over en het behoud en de toegankelijkheid van het gehele 'ensemble'. Daarbij maken we ook dankbaar gebruik van de (historische) kennis over de Belvedère en Tjaarda’s Bos van de Stichting Brongergea op ‘e kaert. Vanaf de toren kijkt u onder andere uit op Brongergea, de buurtschap waarin de monumenten zijn gelegen.