info

Tjaarda's Bos

18-12-1907 
Het huidige Tjaarda's Bos kent een geschiedenis die teruggaat tot het begin van de 19de eeuw toen het bos deel uit ging maken van de buitenplaats "Klemburg". 
In 1810 werden Catharina Tichelaar en Barro Adema (burgemeester in Sneek) eigenaren van "Klemburg". Zij gebruikten "Klemburg" in eerste instantie als buitenverblijf, later woonden zij er permanent.
Het echtpaar was zeer welgesteld en wilde haar bezit graag uitbreiden. Dat deden ze door in 1810 zes hectare land aan te kopen van de kerk van Mildam. Daartoe behoorde ook een langgerekt perceel tussen de Brongergalaan (de huidige Marijkemuoiwei) en de Bieruma Oostingweg; het gebied wat tegenwoordig Tjaarda's Bos is.
In de jaren daarna heeft de familie Adema o.a. dit stukje bezit verder laten verfraaien om optimaal van het buitenleven te kunnen genieten. Een van de grootste ingrepen was het opwerpen van een berg (de tegenwoordige "Berg van Brongergea") tegenover "Klemburg". Vanaf de weg voor Klemburg (de Brongergalaan) werd tot aan de berg door het land een beukenlaan aangelegd. Het bos werd verder aangeplant met eiken, larixen, sparren en dennen. Het werd destijds Bergbosch genoemd. 

009 Berg Bosch hek 1911
Bijna 100 jaar nadat de familie Adema is begonnen met de aanleg en de verfraaing van het Bergbosch en de Berg van Brongergea, koopt Andreas Tjaarda op 18 december 1907 het zuidelijke deel van het Bergbosch (inclusief de Berg van Brongergea) voor ƒ 700,-- van de toenmalige bewoner van de buitenplaats "Klemburg". Tjaarda is dan net definitief teruggekeerd van zijn buitenlandse reizen en wil meer bezoekers naar Oranjewoud (en zijn hotel) trekken door o.a. het aanleggen en bouwen van attracties. Hij richtte het bos in als wandelpark en bouwde daarin later oa. een grot, maar ook, na eerst een houten exemplaar, de huidige betonnen Belvedèretoren.

In 1967 is Tjaarda's Bos inclusief de Berg van Brongergea met daarop de Belvedère verkocht aan Oebele Jan Schreur, de opvolger van Tjaarda. In 2001 is Tjaarda's Bos door Staatsbosbeheer gekocht van de erfgename van Oebele Jan Schreur, mevrouw Graafsma. De Berg van Brongergea met daarop de Belvedère hoorde daar niet bij. Die waren al in 1993 voor een symbolisch bedrag verkocht aan de Stichting Belvedère Oranjewoud ten behoeve van de restauratie van de Belvedèretoren.